ADVIES 3: Overheidssteun voor Dual Use en Militaire O&O&I
Op 6 februari 2018 ontving VARIO een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters over de wenselijkheid van een actualisering van de omzendbrief 1994 m.b.t. steun aan onderzoeksprojecten met... Lees verder
ADVICE 2: Flanders' Space
The second VARIO advice ‘Flanders’ Space: a strategy for the Flemish Space Industry' is the answer to the request of Flemish Minister Philippe Muyters to develop a long-term strategy for ‘space’ in... Lees verder
ADVIES 1: Internationaal Toptalent Aantrekken en Verankeren
Wil Vlaanderen tot de top 5 van die innovatieve, ondernemende kennisregio’s behoren, dan dienen we, naast het ontwikkelen van ons eigen talent door scholing en opleiding, ook internationaal toptalent... Lees verder