Nieuws

Innovative ideas
19-06-2017
De speerpuntclusters hebben clusterpact ondertekend
FWO
19-06-2017
De Vlaamse Regering besluit tot herverdeling begroting van EWI
Research
19-06-2017
Het Vlaamse innovatiebeleid werpt zijn vruchten af
01-06-2017
Kaderprogramma overtreft de verwachtingen, maar laat kansen onbenut
01-06-2017
Vlaamse Regering keurt visietekst toekomstig energiebeleid goed