Moderne industriepolitiek draait vooral om combinaties kennis

Baanbrekende en relevante innovaties ontstaan vooral door nieuwe combinaties van kennis

Moderne industriepolitiek draait vooral om combinaties kennis

Baanbrekende en maatschappelijk relevante innovaties ontstaan vooral door de combinatie van complementaire kennis en kunde uit verschillende sectoren en wetenschapsgebieden. Het creëren van dergelijke verbindingen dient het hart te vormen van modern industriebeleid, aldus drie Nederlandse economen in een artikel van MeJudice. De overheid zou die verbindingen moeten faciliteren en uitlokken, en de juiste condities en randvoorwaarden daarvoor moeten creëren. Het artikel verwijst zijdelings naar de visie van de Italiaans/Britse econoom Mariana Mazzucato. Van haar hand verscheen deze week een rapport over de uitdagingen en mogelijkheden van een missiegedreven innovatiebeleid. Ook hierin is een grote rol voor de overheid weggelegd.

Artikel MeJudice

Rapport Mazzucato (pdf)