Ontwikkelingslanden doen veel te weinig met technologie en innovatie

Innovatie-Paradox

Ontwikkelingslanden doen veel te weinig met technologie en innovatie

Er is een enorm potentieel voor het stimuleren van economische groei door het bevorderen van innovatie, maar ontwikkelingslanden doen verrassend weinig als het gaat om het toepassen van technieken uit geavanceerde landen om hun producten, technologieën en bedrijfsprocessen te verbeteren. Een rapport van de Wereldbank doet aanbevelingen om deze innovatie-paradox te doorbreken. Een rapport van het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies (CSIS) zet uiteen hoe de Amerikaanse overheid en Amerikaanse bedrijven en onderzoeksinstellingen ontwikkelingslanden hierbij kunnen helpen. Er is weinig aanleiding om te vermoeden dat die aanbevelingen niet ook voor Europa zouden gelden.

Nieuwsbericht Wereldbank

Artikel Wereldbank

Rapport Wereldbank (pdf)

Rapport CSIS (pdf)