Vlaams Indicatorenboek 2017 nu beschikbaar

Vlaams Indicatorenboek 2017 nu beschikbaar

Het interuniversitaire Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) heeft het 8e Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie uitgebracht. Het bevat beleidsindicatoren van de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie. Het rapport constateert onder meer dat Vlaanderen met een O&O-intensiteit van 2,69% in 2015 ver boven het EU-gemiddelde zit. “De 3%-norm komt nu echt wel in zicht voor Vlaanderen.” De gedetailleerde 2017-editie is nu volledig interactief te raadplegen.

Interactieve site
Nieuwsbericht Departement EWI