News

Dirk Van Dyck linkt de doorbraak van slimme mobiliteit aan "9 ministers van Innovatie"
20-09-2019
In VARIO's latest video testimonial, our vice-chairman explains why this great challenge also requires more cooperation.
Volgens Dr. Ajit Shetty is samenwerking cruciaal voor innovatie in de gezondheidszorg
13-09-2019
The Chairman of the VIB links "9 Ministers of Innovation" to his experiences with Janssen Pharmaceutica.