Meer wetenschappers in dienst nemen, leidt niet vanzelf tot goed onderbouwd beleid

Meer wetenschappers in dienst nemen, leidt niet vanzelf tot goed onderbouwd beleid

Wetenschappers en andere specialisten die waarde hechten aan gedegen methodologieën en getraind zijn in het zoeken naar robuust bewijs, correct ontworpen studies en onderzoeksvragen, kunnen de overheid helpen bij het opstellen van goed onderbouwd beleid. Maar daar is nog veel meer voor nodig, betogen twee onderzoekers van de London School of Economics (LSE) in een artikel. Ze noemen zes aanvullende maatregelen.

Artikel LSE