Wereldwijd steeds meer focus op sleuteltechnologieën

Wereldwijd steeds meer focus op sleuteltechnologieën

Afgelopen week presenteerde de AWTI een advies over sleuteltechnologieën. Dit constateerde dat grote investeringen nodig zijn van de overheid, in de orde van 0,5 tot 1 miljard euro per jaar, om de Nederlandse concurrentiepositie op de lange termijn te waarborgen. Verschillende berichten in de internationale pers maken duidelijk hoeveel aandacht er momenteel is voor sleuteltechnologieën. Zo schrijft Innovators Magazine over de revolutie in life sciences en biotech. Volgens dit artikel moet Europa hierin veel meer gaan investeren. In een artikel van Science|Business zegt Kim Jørgensen, de kabinetschef van EU-commissaris Margrethe Vestager, hetzelfde over artificiële intelligentie (AI). Artikels van McKinsey en Deloitte gaan over kwantumtechnologie en over hoe bedrijven, respectievelijk overheden, zich op de komst van deze nieuwe technologie moeten voorbereiden. Een artikel van Nature heeft het over 3D-printen, een technologie die steeds groter, sneller en beter wordt. Een artikel van Singularity Hub gaat over drones. Een artikel van ZDNet wijst op de presentatie van een roadmap voor blockchain door de Australische regering.

Advies AWTI

Artikel Innovators Magazine (pdf)

Artikel Science|Business

Artikel McKinsey

Artikel Deloitte

Artikel Nature

Artikel Singularity Hub

Artikel ZDNet

Blockchain Roadmap Australia (pdf)