Regeringsamendement voor meer STEM-middelen in antwoord op VARIO-advies

Regeringsamendement voor meer STEM-middelen in antwoord op VARIO-advies

Naar aanleiding van de VARIO- en SERV-adviezen, heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van regeringsamendement bij het programmadecreet BA2020 goedgekeurd. Hierdoor kunnen de opleidingen handelswetenschappen en bedrijfskunde (HWB) in 2020 een bijkomende stimulans ontvangen van 200.000 euro voor het versterken van de technologische component van deze opleidingen. Dit is goed nieuws en de HWB opleidingen, die volop inzetten op AI en datamanagement, zullen dit zeker weten te appreciëren. Toch blijft VARIO hopen op een duurzame oplossing die ligt in het herbekijken van de historische puntengewichten van alle opleidingen.

Beslissing Vlaamse Regering 4 mei

VARIO-advies Programmadecreet

SERV-advies