Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar BBPR te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). In de 3% light nota van 2020 berekent ECOOM, het Vlaamse Expertisecentrum voor O&O,  dat de uitgaven voor O&O als percentage van het BBPR de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen zijn, tot 2,92% in 2018. Vergelijken we de cijfers voor Vlaanderen met andere landen en regio’s, zien we dat Vlaanderen ver boven het EU-gemiddelde (2,03%) scoort, en niet ver achter ligt op toplanden als Zweden, Duitsland en Denemarken.  (Zie ook: ‘European Innovation Scoreboard 2020: België blijft ‘sterke innovator’’ onder Nieuws en Achtergronden uit Vlaanderen).

Nieuwsbericht ECOOM

3% light nota – ECOOM