Hulpmiddelen voor ontwerp en uitvoering van missiegericht innovatiebeleid

Hulpmiddelen voor ontwerp en uitvoering van missiegericht innovatiebeleid

Een groeiend aantal landen introduceert missiegericht innovatiebeleid om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Een rapport van de OESO schetst een analytisch kader om de uitdagingen en kansen van dit beleid systematisch te onderzoeken. Het document is een aanvulling op de vorig jaar gepresenteerde Online Toolkit voor Missiegericht Innovatiebeleid.

Aankondiging OESO

Rapport OESO (pdf)

Toolkit OESO