Externe Evaluatie van VARIO in 2022

VARIO vraagt externe commissie kritische reflectie uit te voeren over zijn eerste 5 werkjaren

Externe Evaluatie van VARIO in 2022

Evaluatie van VARIO is niet verplicht via regelgeving, maar VARIO kan zelf het initiatief nemen tot een onafhankelijke evaluatie door externen. In 2022 werd daarvoor een onafhankelijke, externe commissie aangesteld, bestaande uit een voorzitter, 3 experten, een expert-rapporteur en een expert uit de Evaluatiecel van Departement EWI:

Luc Soete (voorzitter)

Koen Debackere

Françoise Chombar

Caroline Ven

Ward Ziarko (expert-rapporteur)

Pierre Verdoodt (expert Evaluatiecel EWI)

VARIO heeft zich voor de methodologie laten inspireren door de Nederlandse zusterraad AWTI, die verplicht vierjaarlijks wordt geëvalueerd. De door AWTI gebruikte methodologie leent zich ook goed voor een evaluatie van VARIO. De externe commissie kan echter zelf haar methodologie bepalen.

Voldoende afstand van VARIO tot het evaluatieproces wordt gegarandeerd door:

  • de externe commissie, die uit meerdere leden bestaat
  • duidelijk te omschrijven in de opdracht dat het een kritische reflectie betreft
  • afstand tijdens het proces

VARIO hoopt hieruit te leren om zijn werking en impact te optimaliseren.

Voogdijminister Hilde Crevits heeft kennis genomen van de kritische reflectie die VARIO op eigen initiatief heeft opgestart. De minister juicht dit initiatief toe en kijkt met belangstelling uit naar de aanbevelingen van de externe onafhankelijke evaluatiecommissie.