VARIO herhaalt belang van internationaal kennistalent in 'Th&ma Hoger Onderwijs'-artikel

VARIO herhaalt belang van internationaal kennistalent in 'Th&ma Hoger Onderwijs'-artikel

In het artikel 'Vissen in een kleine vijver, de zoektocht naar internationaal toptalent' uit de Th&ma Hoger Onderwijs-editie 2022-3 ‘Internationalisering - op zoek naar balans’ zetten Danielle Raspoet, directeur VARIO, en Elie Ratinckx, senior beleidsadviseur, het belang uiteen van het aantrekken van internationaal talent bij de aanpak van de arbeidsmarktkrapte in de kenniseconomieën. Ze benoemen concrete aandachtspunten voor het actieplan dat in opvolging van de conceptnota ‘Economische migratie – een postcorona visie’ van de Vlaamse Regering later dit jaar zou worden gepresenteerd. VARIO ziet o.a. een belangrijke rol weggelegd voor het hoger onderwijs. Voormelde conceptnota bood een antwoord op het allereerste VARIO-advies ‘Internationaal toptalent aantrekken en verankeren’ van eind 2017.

Th&ma Hoger Onderwijs editie 2022-3
VARIO-advies 1 ‘Internationaal Toptalent Aantrekken en Verankeren’
VARIO-advies 25 ‘Economische Migratie – een postcorona visie’