Hoe te reageren op de Inflation Reduction Act

Hoe te reageren op de Inflation Reduction Act

De Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA) zal naar verwachting de energietransitie in Europa en de rest van de wereld bevorderen, maar kan negatieve gevolgen hebben voor de Europese concurrentiepositie. Dat schrijven onderzoekers van de denktank Bruegel. Volgens hen mag de EU zich in haar reactie op IRA echter niet uitsluitend focussen op het verbeteren van haar concurrentievermogen ten opzichte van de VS, door de IRA na te bootsen, maar moet de EU werken aan een structurele verbetering van haar concurrentievermogen in het algemeen, en de ontwikkeling van subsidies om de weerbaarheid tegen handelsverstoringen te verhogen. Ook tijdens een debat in de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams parlement kwam de IRA en de Europese reactie daarop weer aan bod. Minister-president Jan Jambon ziet de Vlaamse visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’ als een startpunt voor de verdere discussie over het versterken van de Europese concurrentiekracht. Samen met minister Brouns zal hij de visienota verder uitwerken en onze Vlaamse belangen ter zake verdedigen. De Vlaamse Regering keurde de visienota begin februari goed om input te leveren voor het debat over het Green Deal Industrial Plan in de EU. Als onderdeel hiervan wordt gepleit voor een versterkt industrie- en innovatiebeleid met meer pan-Europese samenwerking en een verbeterde valorisatie van onderzoek en ontwikkeling. Jambon benadrukte dat de EU vooral moet uitgaan van eigen kracht, maar stelde wel vast dat de IRA een protectionistisch karakter heeft, Amerikaanse investeringen in de EU tegenwerkt en een prikkel voor ondernemers geeft om naar de VS te vertrekken. De geopperde versoepeling van de Europese staatssteunregels is volgens hem geen duurzaam antwoord. "Het is een reëel risico dat versoepelde staatssteunregels vooral ten goede komen aan de lidstaten met de grootste financiële middelen", zei hij. Binnenkort verwacht Jambon een nadere uitwerking van het Green Deal Industrial Plan van de Europese Commissie.

Publicatie Bruegel
Verslag debat parlement