Criteria voor deelname Vlaanderen aan vijf IPCEI’s gelijklopend met VARIO-afwegingskader

Criteria voor deelname Vlaanderen aan vijf IPCEI’s gelijklopend met VARIO-afwegingskader

De criteria die een rol hebben gespeeld bij de keuze voor de deelname van Vlaanderen aan vijf Important Projects of Common European Interest (IPCEI's), nl. de IPCEI batterijen, waterstof, micro-elektronica, cloud en gezondheid, zijn gelijklopend met het door VARIO aangeleverde afwegingskader in zijn advies 22. Dat zegt minister Brouns in antwoord op vragen in het Vlaams parlement. Hoewel volgens Brouns de afweging om mee te doen met die vijf IPCEI's niet het gevolg is van het kader van VARIO - aangezien daar al toe was beslist voor het advies werd uitgebracht - zijn de elementen waarmee rekening gehouden werd zeer gelijklopend met de elementen opgesomd door VARIO in het afwegingskader. “Er is een intensief overleg geweest tussen VARIO en VLAIO, waarbij het VARIO-afwegingkader een objectief referentiekader biedt op basis van elementen die in grote lijnen overeenkomen met de elementen die impliciet in rekening genomen werden bij de eerste IPCEI’s voorafgaand aan de oplevering van dat kader", zo valt te lezen. In de beantwoording wordt de bijdrage aan deze IPCEI's nader toegelicht.

Beantwoording vraag parlement
VARIO-advies ‘Strategische verkenning IPCEI Deel II: Afwegingskader om in te spelen op toekomstige opportuniteiten inzake IPCEI’