Chemie- en farmasector ziet vier cruciale uitdagingen op duurzaamheidsvlak
Innoveren voor een succesvolle aanpak van de klimaatwijziging, een duurzame toekomst met kunststoffen, de transitie naar een circulaire economie en het aantrekken en opleiden van meer talent. Dat... Lees verder