VARIO advisory Report 28: Foreign private investment in R&D and knowledge-intensive production
VARIO-voorzitter Lieven Danneels licht in een video de belangrijkste aanbevelingen toe. VARIO werkte op eigen initiatief rond een adviestraject over buitenlandse private investeringen in Vlaanderen.... Lees verder
ADVIES 29: Klimaatsprong - Programmanota
VARIO steunt de Klimaatsprong en formuleert aanbevelingen om het transitieprogramma te versterken    VARIO heeft op vraag van Vlaams minister voor Innovatie Jo Brouns advies uitgebracht bij de... Lees verder
VARIO Advisory Report 27: Vision on a good policy mix between free and thematic support for R&D in Flanders
Met dit nieuwe advies beantwoordt VARIO de vraag van viceminister-president Crevits naar “een juiste beleidsmix in Vlaanderen tussen de eerder traditionele bottom-up kanalen en de meer thematisch/... Lees verder
Advisory Report 26: Science Communication Policy Plan 2022-2030
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies bij het Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2022-2030. VARIO hecht veel belang aan excellente wetenschapscommunicatie en vindt het... Lees verder
Advisory Report 25: Economic Migration - a post-corona vision
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies bij de conceptnota Economische Migratie – een postcorona visie, als antwoord op het eerste advies van VARIO uit 2017 'Internationaal... Lees verder
Advisory Report 24: 'Monitoring of the VARIO key Indicators’
Vorig jaar stelde VARIO, op vraag van minister-president Jan Jambon en minister van economie en innovatie Hilde Crevits, een set van strategische beleidsindicatoren samen, die toelaten op een... Lees verder
Advisory Report 23: STEM Agenda 2030
Op 15 juli 2021 vroegen viceminister-presidenten Ben Weyts en Hilde Crevits VARIO om advies bij de STEM Agenda 2030. De Agenda heeft een dubbele ambitie: (1) inzetten op een hogere instroom in STEM... Lees verder
Advies 22: Strategische verkenning IPCEI
Begin 2020 werd VARIO door Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits gevraagd “om een strategische verkenning en analyse uit te voeren van de sterktes en opportuniteiten die er zich... Lees verder
VARIO Advies 21: ‘Ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling’
Op vraag van minister-president Jan Jambon formuleerde VARIO een advies met betrekking tot het ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO4). Het sluit aan bij het VARIO-... Lees verder
VARIO Advisory Report 20: ‘The Sustainable Development Goals – Opportunities for Flemish companies’
Dit is een vervolgadvies op het VARIO-advies 17 ‘De Sustainable Development Goals als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid’. In zijn advies stelt VARIO dat duurzaamheid... Lees verder