Briefadvies: Voorontwerp programmadecreten BA2019 en BO2020
Op vraag van Minister Diependaele bracht VARIO op 24 oktober 2019 een spoedadvies uit bij de programmadecreten begrotingsaanpassing 2019 en begroting 2020. Een programmadecreet bevat de eventuele... Lees verder
Advies 9: Kopen bij startups
Op 9 april 2019 vroeg Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters VARIO om advies bij de conceptnota aan de Vlaamse Regering ‘Kopen bij start-ups’. VARIO schaart zich achter de 3... Lees verder
ADVIES 8: Wetenschap & Innovatie als prioriteit aanhouden
De uittredende Vlaamse Regering heeft Vlaanderen dicht in de buurt gebracht van de Europese 1%-norm voor overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Dat is goed nieuws maar mag ons niet laten... Lees verder
ADVIES 7: Conceptueel kader voor het opstellen van KPI's ifv beleidsdoelen
VARIO ontving op 1 maart 2019 een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters om “ten bate van de volgende Vlaamse Regering een kwalitatieve en meetbare set aan outputparameters en KPI’s op... Lees verder
Advisory report 6: Value creation by cooperation
Op vrijdag 22 maart bezorgde VARIO zijn advies nr. 6 ‘Waardecreatie door samenwerking’ aan Vlaams minister van innovatie Philippe Muyters. In een kenniseconomie zijn de ontwikkeling van... Lees verder
VARIO-memorandum 2019-2024
Onder de titel ‘Vlucht vooruit. Bestemming: top 5 kennisregio’s’ heeft VARIO een memorandum voorbereid voor onze beleidsmakers in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen. Het memorandum geeft aan... Lees verder
Advisory report 5: Flemish Policy Agenda Artificial Intelligence
Op maandag 3 december bezorgde VARIO zijn advies nr. 5 'Vlaamse Beleidsagenda Artificiële Intelligentie' aan Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters. VARIO verwelkomt het initiatief van... Lees verder
Advisory report 4: Innovative High-growth Firms with Impact
In November 2018, the Flemish Advisory Council for Innovation and Enterprise (VARIO) delivered its advisory report No. 4 'Innovative High Growth Companies with Impact' to the Flemish Minister of... Lees verder
ADVIES 4: Innovatieve Hoge Groeibedrijven met Impact
In november 2018 bezorgde VARIO zijn advies nr. 4 'Innovatieve Hoge Groeibedrijven met Impact' aan minister van Innovatie Philippe Muyters. Het stimuleren van innovatieve snelgroeiende bedrijven is... Lees verder
Advisory report 3: Government support for Dual Use and Military R&D&I
Op 6 februari 2018 ontving VARIO een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters over de wenselijkheid van een actualisering van de omzendbrief 1994 m.b.t. steun aan onderzoeksprojecten met... Lees verder