VARIO-memorandum 2019-2024
Onder de titel ‘Vlucht vooruit. Bestemming: top 5 kennisregio’s’ heeft VARIO een memorandum voorbereid voor onze beleidsmakers in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen. Het memorandum geeft aan... Lees verder
Advisory report 5: Flemish Policy Agenda Artificial Intelligence
Op maandag 3 december bezorgde VARIO zijn advies nr. 5 'Vlaamse Beleidsagenda Artificiële Intelligentie' aan Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters. VARIO verwelkomt het initiatief van... Lees verder
Advisory report 4: Innovative High-growth Firms with Impact
In November 2018, the Flemish Advisory Council for Innovation and Enterprise (VARIO) delivered its advisory report No. 4 'Innovative High Growth Companies with Impact' to the Flemish Minister of... Lees verder
ADVIES 4: Innovatieve Hoge Groeibedrijven met Impact
In november 2018 bezorgde VARIO zijn advies nr. 4 'Innovatieve Hoge Groeibedrijven met Impact' aan minister van Innovatie Philippe Muyters. Het stimuleren van innovatieve snelgroeiende bedrijven is... Lees verder
Advisory report 3: Government support for Dual Use and Military R&D&I
Op 6 februari 2018 ontving VARIO een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters over de wenselijkheid van een actualisering van de omzendbrief 1994 m.b.t. steun aan onderzoeksprojecten met... Lees verder
ADVIES 2: Flanders' Space
VARIO maakt zijn advies nr 2 ‘Flanders’ Space: een strategie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie’ over aan Vlaams minister Philippe Muyters, in antwoord op zijn vraag om een strategische... Lees verder
Advisory report 1: Attracting and Retaining Top International Talent
Wil Vlaanderen tot de top 5 van die innovatieve, ondernemende kennisregio’s behoren, dan dienen we, naast het ontwikkelen van ons eigen talent door scholing en opleiding, ook internationaal toptalent... Lees verder