Advisory Report 25: Economic Migration - a post-corona vision
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies bij de conceptnota Economische Migratie – een postcorona visie, als antwoord op het eerste advies van VARIO uit 2017 'Internationaal... Lees verder
Advisory Report 24: 'Monitoring of the VARIO key Indicators’
Vorig jaar stelde VARIO, op vraag van minister-president Jan Jambon en minister van economie en innovatie Hilde Crevits, een set van strategische beleidsindicatoren samen, die toelaten op een... Lees verder
Advisory Report 23: STEM Agenda 2030
Op 15 juli 2021 vroegen viceminister-presidenten Ben Weyts en Hilde Crevits VARIO om advies bij de STEM Agenda 2030. De Agenda heeft een dubbele ambitie: (1) inzetten op een hogere instroom in STEM... Lees verder
Advisory Report 22: Strategic exploration study on IPCEI
Begin 2020 werd VARIO door Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits gevraagd “om een strategische verkenning en analyse uit te voeren van de sterktes en opportuniteiten die er zich... Lees verder
VARIO Advies 21: ‘Ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling’
Op vraag van minister-president Jan Jambon formuleerde VARIO een advies met betrekking tot het ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO4). Het sluit aan bij het VARIO-... Lees verder
VARIO Advisory Report 20: ‘The Sustainable Development Goals – Opportunities for Flemish companies’
Dit is een vervolgadvies op het VARIO-advies 17 ‘De Sustainable Development Goals als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid’. In zijn advies stelt VARIO dat duurzaamheid... Lees verder
Advisory Report 19: Amendment W&I decree: policy framework for the Flemish industrial climate transition program
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies m.b.t. het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het... Lees verder
Advisory Report 18: Amending Decision On Strategic Transformation Aid
Viceminister-president Crevits vroeg VARIO om advies m.b.t. het wijzigingsbesluit over Strategische Transformatiesteun. De wijziging kan volgens VARIO bijdragen aan de visie om de crisis aan te... Lees verder
ADVISORY REPORT 17: The Sustainable Development Goals as a compass for science, innovation and entrepreneurship policy
VARIO werkt in 2021 rond de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met dit eerste advies wil VARIO de grote relevantie van de SDG’s voor het wetenschaps-, innovatie- en... Lees verder
ADVISORY REPORT 16: Involving citizens in science and innovation policy
VARIO werd door Vlaams minister van Innovatie, Hilde Crevits, om een startnota gevraagd met mogelijke scenario’s om burgers, individueel of georganiseerd, bij het wetenschaps- en innovatiebeleid te... Lees verder