Advisory Report 18: Amending Decision On Strategic Transformation Aid
Viceminister-president Crevits vroeg VARIO om advies m.b.t. het wijzigingsbesluit over Strategische Transformatiesteun. De wijziging kan volgens VARIO bijdragen aan de visie om de crisis aan te... Lees verder
ADVISORY REPORT 17: The Sustainable Development Goals as a compass for science, innovation and entrepreneurship policy
VARIO werkt in 2021 rond de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met dit eerste advies wil VARIO de grote relevantie van de SDG’s voor het wetenschaps-, innovatie- en... Lees verder
ADVISORY REPORT 16: Involving citizens in science and innovation policy
VARIO werd door Vlaams minister van Innovatie, Hilde Crevits, om een startnota gevraagd met mogelijke scenario’s om burgers, individueel of georganiseerd, bij het wetenschaps- en innovatiebeleid te... Lees verder
Briefadvies: voorontwerp programmadecreet BO2021
In zijn briefadvies bij het ‘programmadecreet B02021’ spreekt VARIO zich positief uit over de tweede stap in het groeipad van de puntengewichten van de professionele bacheloropleidingen met als doel... Lees verder
ADVIES 15: Conceptnota onderwijsbelastingseenheden hogescholen
Op 13 juli kreeg VARIO van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een vraag om advies bij de conceptnota ‘Onderwijsbelastingseenheden van de hogescholen: evaluatie en groeipad in meerjarig... Lees verder
ADSVISORY REPORT 14: Towards the top of knowledge and innovation regions in 2030
In lijn met het VARIO-Memorandum heeft de Vlaamse Regering zich als doel gesteld om Vlaanderen een top-vijf positie te laten verwerven tussen de meeste innovatieve kennisregio’s en landen in Europa.... Lees verder
ADVIES 13: Een kwaliteitsvolle set indicatoren voor wetenschap en innovatie
Op vraag van minister-president Jan Jambon en minister van economie en innovatie Hilde Crevits stelde VARIO een set van strategische beleidsindicatoren samen, die toelaten op een objectieve en... Lees verder
ADVISORY REPORT 12: Strategic exploration of Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Part I: hydrogen.
Op vraag van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) een studie gemaakt over de perspectieven voor een Vlaamse... Lees verder
ADVISORY REPORT 11: The learning society
Op 7 juli bezorgde VARIO zijn advies 11 ‘De lerende samenleving’ aan viceminister-president Hilde Crevits.  De conceptnota van de Vlaamse Regering die de beleidsvisie uittekent voor de oprichting van... Lees verder
'Corona’-statement: Wetenschap en innovatie bieden beste garantie voor een veerkrachtige samenleving
VARIO vraagt de Vlaamse Regering in coronatijden niet toe te geven aan kortetermijnpolitiek en verder te investeren in onze belangrijkste strategische sector, die van kennis, innovatie en... Lees verder