VARIO work program 2023
VARIO heeft voor 2023 opnieuw een divers en goed gevuld werkprogramma. In de lente zal de raad zijn advies finaliseren met beleidsaanbevelingen om de positie van Vlaanderen m.b.t. octrooien te... Lees verder
VARIO-werkprogramma 2022
In zijn werkprogramma 2022 bundelt VARIO een aantal nieuwe eigen initiatieven, nieuwe vragen van voogdijminister Hilde Crevits, en nog lopende adviezen zowel op eigen initiatief als op vraag die in... Lees verder
Werkprogramma VARIO 2021
Tijdens zijn vergadering van 17 december 2020 heeft VARIO het werkprogramma voor 2021 uitvoerig besproken. VARIO zal zijn werkzaamheden in 2021 focussen op twee grote thema’s: de Sustainable... Lees verder
Work programme VARIO 2020
In zijn vergadering van 23 januari 2020 heeft VARIO zijn werkprogramma voor het jaar 2020 vastgelegd. Na de officiële ontvangst van een gecoördineerde adviesvraag van minister-president Jan Jambon en... Lees verder
Werkprogramma VARIO 2019
Op 12 maart 2019 werd de opname van een vraag om advies van minister Muyters in het werkprogramma afgeklopt.
Werkprogramma VARIO 2018
In 2018 brengt VARIO (voorlopig) 2 adviezen uit in reactie op een vraag van minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters. In het eerste advies heeft VARIO een strategische langetermijnvisie... Lees verder
Work programme VARIO 2017
Op 6 maart 2017 heeft de VARIO zijn werkprogramma voor 2017 vastgelegd.