'Corona'-statement: Wetenschap en innovatie bieden beste garantie voor een veerkrachtige samenleving

Op de VARIO-vergadering van donderdag 30 april hebben de raadsleden een discussie gevoerd rond het coronavirus en de impact ervan op ons werkdomein. Er was grote eensgezindheid dat wetenschap, innovatie en ondernemerschap onmisbare schakels zijn om deze ongeziene gezondheids-, sociale en economische crisis op te lossen. De Vlaamse Regering heeft terecht gekozen om wetenschap, innovatie en ondernemerschap prominent als speerpunt naar voor te schuiven. Meer dan ooit zijn alle raadsleden ervan overtuigd dat de inspanningen hiervoor moeten worden volgehouden.

In deze moeilijke periode komen budgetten onder druk te staan. Vele actoren zullen bij de overheid aankloppen op zoek naar extra steun en zo nog meer druk zetten op de overheidsfinanciën. VARIO vraagt de Vlaamse Regering zich niet te laten verleiden tot kortetermijnpolitiek. We moeten de lange termijn voor ogen houden en focussen op wat strategisch belangrijk is. Onze belangrijkste strategische sector is deze van onze kennis, creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Dat heeft de coronacrisis nog maar eens aangetoond. Ze heeft nieuwe samenwerkingen doen ontstaan tussen onderzoeksgroepen in onze universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Vertrekkend van een multidisciplinaire aanpak en convergentie van domeinen gaan ze op zoek naar oplossingen. Bestaande budgetten worden herverdeeld en samengebracht. Die weg van nog meer samenwerking en combinatie van middelen moeten we verder opgaan. Lange termijn fundamenteel onderzoek in alle disciplines, als fundament voor toegepast onderzoek, en creatieve innovatie waarmee we actuele uitdagingen aangaan, is hoe we samen sterk staan en blijven…

De fundamenten zitten goed door de volgehouden inspanningen van de voorbije decennia. Duurzaam blijven investeren in onderzoek en innovatie laat de spelers toe de nodige veerkracht op te bouwen om op crisissen te anticiperen, ze te beantwoorden, zich aan te passen en verder te gaan. VARIO hoopt dat hierin volhard wordt.

 

Eerdere dossiers in deze rubriek:

  1. Verslag van het VARIO-colloquium 2019 'De toekomst is een complexe puzzel. Wetenschap en Innovatie zijn sleutelstukken': interactief of als tekstdocument. (januari 2020)
  2. Oproep aan de nieuwe ministers tot meer samenwerken. (oktober 2019)

 

'Corona'-statement: Wetenschap en innovatie bieden beste garantie voor een veerkrachtige samenleving