Minister Crevits kondigt drie vragen om advies aan 

VARIO-raadsvergadering 23 januari 2020

Raad 10 december 2019 - bespreking werkprogramma

Tijdens zijn vergadering van 10 december 2019 heeft VARIO het werkprogramma voor 2020 uitvoerig besproken. VARIO plant om in het voorjaar het advies rond ‘Roadmap naar de Top 5 innovatieve kennisregio’s’ te finaliseren. Ook het proces voor het opstellen van een set kwaliteitsvolle indicatoren voor wetenschap en innovatie wordt verdergezet. Beide adviestrajecten gingen van start in 2019. VARIO zal zich in 2020 tevens verdiepen in de Sustainable Development Goals en maatschappelijke uitdagingen en de rol die een missiegericht innovatiebeleid en de quadruple helix hierbij innemen. Nog op het programma staat een grondige analyse van het belang van O&O-centra van buitenlandse bedrijven voor Vlaanderen. Het advies zal zich richten op hoe we bestaande O&O-centra kunnen behouden en nieuwe kunnen aantrekken.

 

Raad 23 januari 2020 - minister Crevits kondigt drie vragen om advies aan 

Op donderdag 23 januari woonde minister Crevits, bevoegd voor innovatie, de VARIO-raadsvergadering bij. Na een bespreking van de VARIO-highlights uit de afgelopen periode, kondigde minister Crevits drie adviesvragen voor VARIO aan. De minister maakte haar plannen voor VARIO meteen ook publiek bekend tijdens de aansluitende nieuwjaarsreceptie. Je kan haar toespraak en ook die van de voorzitter hier nalezen.

VARIO bereidt zich alvast voor op deze ambitieuze opdrachten:

  • Ambitie top-5 innovatieregio in Europa: Hoe geraken we als Vlaanderen in de top 5 van kennisregio’s? Wat zijn de meest relevante benchmark regio’s en landen voor Vlaanderen? Welke zijn de strategische beleidsindicatoren die deze doelstelling kunnen monitoren?
  • Industriebeleid: Een nieuw instrument van Europa om de internationale competitiviteit van de Europese industrie te ondersteunen zijn de zgn. IPCEIs (Important Projects of Common European Interest). Welke zijn de sterktes en opportuniteiten voor Vlaanderen voor de verschillende mogelijke IPCEIs?
  • Quadruple helix: In een missiegedreven innovatiebeleid, waar je echt impact wil hebben op maatschappelijke uitdagingen, moet je de samenleving een plaats geven. Je hebt het brede middenveld nodig en je moet innovatie in de huiskamer en in de harten van de mensen krijgen. Hoe zorgen we ervoor dat de burgers en middenveld een volwaardige pijler worden in het ecosysteem voor wetenschap en innovatie in Vlaanderen? Dit betekent dus een verruiming van de triple helix naar de quadruple helix.

 

Meer details over het werkprogramma voor 2020 zullen hier binnenkort beschikbaar zijn. 

 

Minister Crevits announces three advisory questions