“De innovatie van morgen zal lokaal én internationaal zijn”

“De innovatie van morgen zal lokaal én internationaal zijn”

“Vlaanderen moet zijn kansen op het gebied van innovatie nu gaan verzilveren”, zegt Claire Tillekaerts van Flanders Investment & Trade (FIT) in een opiniebijdrage voor Knack Trends. En daartoe zou Vlaanderen sterk moeten inzetten op internationalisering: voor de circulatie van talent, voor wetenschap, technologie en innovatie, en voor valorisatie van innovatie. Welke rol kan en moet de Vlaamse overheid internationaal spelen? Hiervoor verwijst ze ook naar VARIO: “VARIO, een adviesorgaan van de Vlaamse overheid, suggereerde in 2019 dat Vlaanderen de ambitie moet hebben om tot de vijf meest innovatieve regio's van Europa te behoren.”

Artikel Knack Trends