“Ingewikkelde bureaucratie” onlosmakelijk verbonden met EU-onderzoek

“Ingewikkelde bureaucratie” onlosmakelijk verbonden met EU-onderzoek

De bureaucratie van het Europese kaderprogramma Horizon 2020 en de complexe regels staan internationale onderzoekssamenwerking in de weg, aldus James Meegan, science fellow van de US Mission to the European Union. Op een conferentie van Science|Business werd duidelijk dat de Europese Commissie hier wel wat aan wil doen, maar ook gebonden is aan toezicht op een juiste besteding van middelen. Dat brengt altijd bureaucratie met zich mee. Bovendien streeft Europa naar ‘open’ wetenschap, waarvoor ze andere regels hanteert dan landen die daar niet aan hechten. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om de bureaucratie van het kaderprogramma te verminderen, zeggen de jaarverslagen 2017 van de Europese Rekenkamer (ERK).

Artikel Science|Business

Nieuwsbericht Science|Business

Nieuwsbericht ERK

Jaarverslagen 2017 ERK (pdf)