13 miljard euro voor defensieonderzoek en innovatie

13 miljard euro voor defensieonderzoek en innovatie

De Europese Commissie (EC) wil in het volgende meerjarig financieel kader een budget van 13 miljard euro uittrekken voor het Europees Defensiefonds. Het Europees Defensiefonds vormt een belangrijk argument in het VARIO-advies om de richtlijn Van den Brande te vervangen door een nieuw kader voor de ondersteuning van dual use en militair O&O&I. Van de 13 miljard euro waarover het EDF beschikt, is 4,1 miljard euro bedoeld voor de financiering van gezamenlijke onderzoeksprojecten van lidstaten. De overige 8,9 miljard euro is bedoeld voor de medefinanciering van de ontwikkeling van prototypen en de daaruit voortvloeiende certificerings- en testactiviteiten. Met het fonds zou de EU in de top 4 komen van investeerders in defensieonderzoek en -technologie in Europa.

Persbericht EC

Juridische teksten en factsheets