5 jaar Jonge Academie

5 jaar Jonge Academie

Ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan heeft de Jonge Academie een feestelijke zitting gehouden in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning. Koning Filip wisselde hierbij van gedachten met de leden van de Jonge Academie over drie onderwerpen: open & citizen science; interdisciplinariteit en kunst & wetenschap; en wetenschap & diversiteit. Robbert Dijkgraaf, voorzitter van het InterAcademy Partnership en Directeur van het Princeton Institute for Advanced Study hield een toespraak over de toekomst van de wetenschap. In een artikel van de Standaard pleiten de twee voorzitters van de Jonge Academie voor een andere manier van financiering van universiteiten. Er is nu te weinig geld voor zowel fundamenteel als voor interdisciplinair onderzoek.

Nieuwsbericht Jonge Academie

Artikel de Standaard (registratie verplicht)