71 gezamenlijke opleidingen van UGent, VUB en UAntwerpen

71 gezamenlijke opleidingen van UGent, VUB en UAntwerpen

De UGent, VUB en UAntwerpen hebben samen 71 ‘micro-credentials’ gelanceerd. Het doel van de universiteiten is om levenslang leren aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Micro-credentials zijn kleine opleidingen van academisch niveau rond één specifiek thema waarvoor een internationaal erkend getuigschrift en credits behaald kunnen worden. “De alliantie tussen UGent, VUB en UAntwerpen heeft dan ook als primaire doel iedereen de kans te geven levenslang (bij) te leren door een uitgebreid en actueel scala aan opleidingen aan te bieden”, aldus Rik Van de Walle, rector van de UGent. Herman Van Goethem, rector van de UAntwerpen, benadrukt dat bij het uitwerken van de micro-credentials rekening gehouden is met de noden van het werkveld. Levenslang leren staat ook hoog op de VARIO-agenda, cf. de adviezen 11, 13 en 14.

Artikel HLN
VARIO-advies 11 ‘De lerende samenleving’
VARIO-advies 13 ‘Een kwaliteitsvolle set indicatoren voor wetenschap en innovatie’
VARIO-advies 14 ‘Naar de top van kennis- en innovatieregio’s in 2030’