Aangepaste werking VARIO m.b.t. Corona

Operational effect Corona wrt VARIO

In het kader van de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden, heeft ook VARIO zijn werking aangepast.

De VARIO-stafmedewerkers werken thuis en zijn bereikbaar via skype, e-mail of via hun rechtstreeks mobiel (en vast) telefoonnummer, te vinden op https://www.vario.be/nl/over-ons/medewerkers.

De geplande maandelijkse VARIO-vergaderingen vinden plaats via digitale communicatiemiddelen. De VARIO-kantoren zijn niet toegankelijk.

We volgen de ontwikkelingen en nodige maatregelen op de voet en laten weten wanneer er iets zou veranderen. Hou moed en zorg goed voor jezelf en voor elkaar.