Afschaffen versleuteling Odysseusprogramma en nadruk op excellentie krijgt volle steun van VARIO

Abolishment of encryption Odysseus program and emphasis on excellence receives full support from VARIO

VARIO brengt vandaag advies uit bij het ‘Programmadecreet BA2019’. Daarin schaart de raad zich volledig achter de beslissing om voor de nieuwe Odysseus-oproep die in 2020 zal georganiseerd worden, de volle 100% van de middelen te verdelen op basis van excellentie en dus af te stappen van de versleuteling waarbij 80% van de middelen werd verdeeld over de universiteiten volgens een verdeelsleutel. Dit is immers volledig in overeenstemming met de boodschap in zijn Memorandum 2019-2024 dat in elk financierings- en evaluatiemodel de principes van excellentie, samenwerking, interdisciplinariteit en internationalisering voorop moeten staan. VARIO stelt verder voor om een ex post evaluatie uit te voeren, waarin de impact van het Odysseus-programma wordt nagegaan.

VARIO-briefadvies