Akkoord over 12,4 miljard voor Horizon Europe

Agreement on 12,4 billion budget for Horizon Europe

Het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie zijn overeengekomen dat 12,4 miljard euro beschikbaar wordt gesteld voor Horizon Europe. Het budget voor Horizon Europe is hiermee in 2023 200 miljoen euro hoger dan in 2022. De Commissie noemt bij de presentatie van het budgetakkoord ‘het groener, meer digitaal en veerkrachtiger maken van Europa’ als belangrijkste doelen. Een andere relevante toezegging is 3,7 miljard euro voor Erasmus+, waarbij ook Oekraïense leerlingen en studenten in het bijzonder worden genoemd. Ook dit is een verhoging ten opzichte van het 2022 budget, waarin er 3,4 miljard euro te besteden was.

Persbericht Europese Commissie
Persbericht Europees Parlement
Artikel ScienceBusiness
Artikel NethEr