Bedrijven en overheden kunnen van Europa wereldleider in innovatie maken

Bedrijven en overheden kunnen van Europa wereldleider in innovatie maken

In de concurrentiestrijd om de digitale toekomst wordt Europa vaak beschouwd als een regio met een ‘innovatietekort’. Dat blijkt te somber. Europa investeert wel degelijk veel in technologie, mensen en systemen, aldus een onderzoek van Deloitte. Het onderzoek noemt vijf manieren waarop Europese bedrijven hun innovatie-inspanningen kunnen verbeteren, zoals: focus niet op technologie alleen, en: geef prioriteit aan vaardigheden. Een rapport van het World Economic Forum (WEF), opgesteld in samenwerking met McKinsey, noemt maatregelen die Europese overheden zouden moeten treffen om van Europa een wereldleider op het gebied van innovatie te maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om het creëren van sectoroverschrijdende innovatiestrategieën en -platforms voor sectoren met een hoog potentieel.

Nieuwsbericht Deloitte

Rapport Deloitte (pdf)

Nieuwsbericht Neth-ER

Rapport WEF (pdf)