Beleids- en Begrotingstoelichting EWI

Beleids- en Begrotingstoelichting EWI

Vandaag licht minister Brouns  de Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT) voor het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie voor 2023 toe in het Vlaams parlement. In het BBT worden de krijtlijnen voor het EWI-beleid en de bijhorende budgetten in 2023 uiteengezet. Brouns staat stil bij de onzekerheid voor de economie en samenleving als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In het BBT 2023 staan daarom volgende vier actiedomeinen centraal: 1) Steun voor ondernemingen met hoge energiekosten; 2) versnellen van de energietransitie; 3) werk maken van meer strategische onafhankelijkheid; en 4) ondersteunen van de competitiviteit door meer productiviteit en innovatie. Met deze acties slaan we volgens de minister de brug naar sterke, duurzame kennisinstellingen en ondernemingen die op lange termijn bijdragen aan de werkgelegenheid en de welvaart in Vlaanderen.

Video vergadering parlement
Beleids- en begrotingstoelichting EWI