België scoort goed in Europese samenwerkingsverbanden onderzoek en innovatie

België scoort goed in Europese samenwerkingsverbanden onderzoek en innovatie

België participeert in 199 Europese partnerschappen voor onderzoek en innovatie. Daarmee doen we het vergelijkbaar met andere toponderzoekslanden in de EU. Dat laat het landenrapport België van ERA-LEARN zien. Het doel van dit soort landenrapporten is een algemeen beeld te geven van de deelname in partnerschappen van een bepaald land, voornamelijk binnen Horizon 2020, en dat ook internationaal te vergelijken. De Belgische overheden hebben, volgens het rapport, beleidsmatig en financieel een solide basis gelegd voor internationale samenwerking. Er zijn nog wel verbeteringen mogelijk, met name door complexiteiten en administratieve starheden in het systeem van onderzoeksfinanciering af te bouwen.

Rapport ERA LEARN