Beste beleid voor bevorderen O&O bij bedrijven verschilt per land

Beste beleid voor bevorderen O&O bij bedrijven verschilt per land

De Universiteit van Limerick (Ierland) heeft een internationale vergelijking gemaakt van beleidsinstrumenten die worden gebruikt ter ondersteuning van innovatie en onderzoek op bedrijfsniveau in acht verschillende landen, waaronder België. Algemene conclusies blijken hieruit moeilijk te trekken, omdat de bedrijfssituatie in elk land anders is en de instrumenten in veel details van elkaar verschillen. Het onderzoeksrapport biedt wel aanknopingspunten om dieper over de materie na te denken.

Rapport Universiteit van Limerick (pdf)

Beleidsbrief Enterprise Research Centre (pdf)