Bouw Einsteintelescoop kan 35.000 jobs creëren

Bouw Einsteintelescoop kan 35.000 jobs creëren

“Socio-economische studies verwachten een sterke economische return voor zowel de voorbereidingsfase, de constructiefase als de operationele fase van de Einsteintelescoop” zegt Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns, die samen met de rectoren van de Vlaamse universiteiten op werkbezoek is in het CERN in Zwitserland. Het werkbezoek paste in de mogelijke bouw van de Einsteintelescoop op het drielandenpunt, op de grens van België, Nederland en Duitsland. “We spreken op Europees niveau ook over minstens 35.000 jobs, waarvan een substantieel aantal in Limburg. Verder zien deze studies in de bouw en het gebruik van de Einsteintelescoop ook een hefboom om de regio errond verder te versterken als een kenniseconomie, die als motor voor innovatie fungeert en ruimte schept voor de ontwikkeling van menselijk kapitaal” zegt Brouns nog. “Onze kandidatuur ligt in de weegschaal met die van Sardinië, terwijl ook een derde kandidatuur niet valt uit te sluiten. Maar Vlaanderen is vastberaden en wil dit project absoluut binnenhalen. Ook in deze moeilijke tijden mogen en moeten we ambitieus zijn”, klinkt minister Brouns overtuigd.

Artikel Het Belang van Limburg