In Brussel mogen burgers meebeslissen welke innovatieprojecten subsidie krijgen

In Brussel mogen burgers meebeslissen welke innovatieprojecten subsidie krijgen

Innoviris, de organisatie voor onderzoek en innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft beslist dat voortaan de burgers mogen meepraten over de beoordeling van de projecten die in aanmerking komen voor subsidie in het kader van hun Co-Create programma. De ingediende onderzoeksprojecten moeten bijdragen tot een verbetering van het stedelijk weefsel en de leefbaarheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die projecten worden niet enkel door de wetenschappers gedragen, maar evengoed door de burgers. VARIO neemt de maatregel mee in de voorbereiding van een advies over de rol van de ‘quadruple helix’ in een missiegericht innovatiebeleid, waaraan de Raad momenteel werkt.

Nieuwsbericht Daily Science Brussels

Adviesvraag Minister Crevits