Canada: “Heroverweeg het innovatiebeleid voor bedrijven”

Canada: “Heroverweeg het innovatiebeleid voor bedrijven”

De Canadese overheid probeert al decennialang, met weinig succes, om bedrijfsinnovatie te bevorderen. Nu het belang van globalisering, technologie, duurzaamheid en vergrijzing toenemen, is een nieuwe overheidsstrategie onvermijdelijk, meent een paper van het Canadese Institute for Research on Public Policy (IRPP). Het beschrijft hoe een ambitieus en alomvattend innovatiebeleid eruit zou moeten zien.

Paper IRPP