Chemie- en farmasector ziet vier cruciale uitdagingen op duurzaamheidsvlak

Chemie- en farmasector ziet vier cruciale uitdagingen op duurzaamheidsvlak

Innoveren voor een succesvolle aanpak van de klimaatwijziging, een duurzame toekomst met kunststoffen, de transitie naar een circulaire economie en het aantrekken en opleiden van meer talent. Dat zijn de vier cruciale uitdagingen die de Belgische chemie- en farmasector voor de komende decennia naar voor schuift op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het zesde duurzaamheidsrapport van sectorfederatie Essenscia, dat dinsdag werd voorgesteld, illustreert de vooruitgang van de chemie en farma op 35 economische, sociale en milieu-indicatoren.

Nieuwsbericht Essenscia

Rapport Essenscia

Artikel Nieuwsblad