Coronacrisis versterkt noodzaak digitale om- en bijscholing beroepsbevolking

Coronacrisis versterkt noodzaak digitale om- en bijscholing beroepsbevolking

De Europese Commissie (EC) heeft de resultaten bekendgemaakt van de Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. DESI volgt de algemene digitale prestaties van Europa en de vooruitgang van de EU-landen als het gaat om hun digitale concurrentievermogen. De algemene lijn is dat landen vooruitgang hebben geboekt voor wat betreft de connectiviteit en het gebruik van het internet. Op het gebied van digitale vaardigheden gaat de vooruitgang echter te traag. Dat geldt ook voor België. De Europese Raad is eveneens overtuigd van de noodzaak om meer te doen aan de opleiding en vaardigheden van Europese werknemers. Hiervoor pleit de raad in een standpunt over de strategie Shaping Europe’s Digital Future van de EC. De Raad benadrukt overigens ook het belang van onderzoek en innovatie in de ontwikkeling van opkomende digitale technologieën. Een discussiestuk van McKinsey wijst op de ongelijke spreiding van de werkgelegenheidseffecten van digitalisering over Europa. Dat is al jarenlang een trend, die nu nog eens wordt versterkt door de coronacrisis. Het rapport doet verschillende aanbevelingen voor de aanpak van dit probleem. Een artikel van Vox-CEPR gaat dieper in op de effecten van de coronacrisis op digitalisering. Die zal toenemen, al hoeft dat niet automatisch te leiden tot minder werk. Het werk zal wel kennisintensiever worden. Dat laatste laat ook een rapport van de denktank Bruegel zien.

Nieuwsbericht EC

Rapport DESI

Landenrapport België

Persbericht Europese Raad

Publicatie Europese Raad

Publicatie McKinsey

Artikel Vox-CEPR

Nieuwsbericht Bruegel

Rapport Bruegel (pdf)