COVID-19-exit met massale tests en gegevensverzameling

COVID-19-exit met massale tests en gegevensverzameling

Massale tests op COVID-19 en grootschalige dataverzameling via ‘contact-tracing’-apps lijken dé oplossing voor het afbouwen van de ‘lockdown’-maatregelen die landen hebben getroffen. Een artikel van Horizon Magazine beschrijft de wetenschappelijke onderbouwing van deze benadering. Een artikel van The Atlantic schetst hoe de ontwikkeling van apps wereldwijd verloopt. Hierbij duiken echter grote vraagstukken op: wat moet er precies worden gemeten, hoe voorkom je bias, hoe voorkom je misbruik van gegevens en hoe verzeker je de privacy van gebruikers? Dat ligt allemaal niet zo gemakkelijk, constateren artikels van bijvoorbeeld Foreign Affairs (2x), New Scientist en het OESO Forum Network. De Europese Commissie (EC) heeft een roadmap opgesteld voor landen die willen beginnen met het opheffen van de beperkingen om het coronavirus terug te dringen. Samen met de EC hebben de Europese lidstaten een toolbox gemaakt voor het ontwikkelen en gebruiken van apps. In samenhang met de toolbox heeft de EC richtlijnen geformuleerd rond databescherming (conform GDPR/AVG). Een artikel van FastCompany legt uit hoe onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) momenteel werken aan de ontwikkeling van een ‘contact-tracing’-app. Google en Apple zouden aan dit project willen meewerken. Een artikel van de BBC beschrijft hoe onderzoekers van de Universiteit van Oxford aan een app werken. In ons land pleit Agoria ervoor om één corona-app te ontwikkelen voor alle regio’s samen. “Niet omwille van technische of politieke redenen, maar wel omwille van praktische en communicatie-overwegingen.”

Artikel Horizon Magazine

Artikel The Atlantic

Artikel Foreign Affairs – 1

Artikel Foreign Affairs – 2

Artikel New Scientist

Artikel OESO Forum Network

Nieuwsbericht EC – 1

Joint European Roadmap (pdf)

Nieuwsbericht Science|Business

Nieuwsbericht EC – 2

Toolbox (pdf)

Richtlijnen EC (pdf)

Artikel FastCompany

Artikel BBC

Nieuwsbericht Agoria