De rol van innovatie en menselijk kapitaal voor de productiviteit van de industrie

De rol van innovatie en menselijk kapitaal voor de productiviteit van de industrie

Een rapport van de OESO werpt licht op de relatie tussen innovatie, menselijk kapitaal en organisatorisch kapitaal (OC) enerzijds en arbeidsproductiviteit anderzijds. Uit de analyse blijkt dat de innovatieve output, het percentage OC-gerelateerde werknemers, de investeringen in opleiding (vooral in informele opleiding) en de intensiteit van fysiek kapitaal, positief een significant verband houden met de productiviteit. Vooral ict-vaardigheden, cognitieve vaardigheden en de aanwezigheid van hooggeschoolde werknemers blijken goed voor de productiviteit.

Aankondiging OESO

Rapport OESO