Discussie overheidssteun onderzoeksprojecten met militaire affiniteit

Discussie overheidssteun onderzoeksprojecten met militaire affiniteit

Vlaams minister Philippe Muyters (Innovatie) wil de overheidssteun aan onderzoeksprojecten met een militaire toepassing vergemakkelijken. Op 6 juli werd zijn conceptnota hierover goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Met zijn conceptnota komt minister Muyters in sterke mate tegemoet aan het advies dat VARIO hierover uitbracht in april. Op 18 juli werd de conceptnota besproken in het Vlaams Parlement. Europees speelt een vergelijkbaar debat. De League of European Research Universities (LERU) doet in een publicatie aanbevelingen om het voorstel tot herziening van de verordening voor ‘dual use’ van onderzoek te verbeteren. Deze moeten verschillende onduidelijkheden voor onderzoekers wegnemen.

Nieuwsbericht De Tijd

Conceptnota Muyters

Verslag Vlaams Parlement

Nieuwsbericht LERU

Publicatie LERU (pdf)

Advies VARIO