EC presenteert nieuwe industriële strategie

EC presenteert nieuwe industriële strategie

De Europese Commissie (EC) heeft een nieuwe strategie gepresenteerd om de industrie te helpen het voortouw te nemen bij de dubbele transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap. Staan onder meer op stapel: een actieplan voor intellectuele eigendom om de technologische soevereiniteit tegenover China en andere handelsblokken te handhaven, een herziening van de Europese concurrentieregels, een nieuw wapen tegen marktverstorende buitenlandse subsidies in 2021, een actieplan voor kritieke grondstoffen en geneesmiddelen,... Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton bepleit ook navolging voor het samenwerkingsproject van België en zes andere landen rond de ontwikkeling van batterijen voor elektrische auto's. De Fransman denkt onder meer aan een gelijkaardige alliantie rond schone waterstof, koolstofarme industrieën en grondstoffen, clouds en internetplatforms.
VARIO voert momenteel op vraag van minister Hilde Crevits een strategische verkenning uit van de sterktes en opportuniteiten voor Vlaanderen voor voormelde mogelijke allianties.

Persbericht EC

Industriële Strategie (pdf)

Factsheet Industriële Strategie (pdf)

KMO-Strategie (pdf)

Factsheet KMO-Strategie (pdf)

Adviesvraag minister Crevits