Een nieuwe invalshoek voor het innovatiebeleid: ‘cross-specialisation’

Een nieuwe invalshoek voor het innovatiebeleid: ‘cross-specialisation’

Innovatiebeleid richt zich doorgaans op versterking van het concurrentievermogen van bedrijfstakken met een groot, actueel of toekomstig, economisch potentieel. Een wetenschappelijk artikel van Oxford Academic bespreekt een andere mogelijkheid: innovatie bevorderen door het met elkaar verbinden van kennissystemen van bedrijfstakken die (tot nu toe nog) niet met elkaar verwant zijn. Dit wordt ‘cross-specialisation’ genoemd. Het artikel bespreekt hoe beleidsmakers de hiervoor benodigde, ongewone interacties kunnen faciliteren.

Artikel Oxford Academic