EIT-Campus gelanceerd

Launch of the EIT campus

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) heeft de EIT-Campus gelanceerd. Dit is een online platform dat de toegang tot de onderwijsprogramma’s en opleidingen van de EIT en zijn negen kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) gemakkelijker wil maken. De eerste cursussen op het platform gaan over onder andere klimaat, gezondheid en grondstoffen en de ontwikkeling van vaardigheden voor een groener en welvarender Europa. In de toekomst wil men cursussen toevoegen over thema’s als energie, digitalisering en stedelijke mobiliteit. Naast nieuwe cursussen zal het platform ook de diensten aanbieden die tot dusver over verschillende websites waren verspreid.

Persbericht Europese Commissie