Er is geen goed alternatief voor investeren in O&O

Er is geen goed alternatief voor investeren in O&O

Zelfs bedrijven die beweren op de lange termijn gericht te zijn, maken zich zorgen over de vraag of de investeringen in O&O het waard zijn. Je kan wellicht net zo goed innovatieve bedrijven overnemen. Bovendien kan de eigen kennis weglekken doordat werknemers voor zichzelf beginnen. Onderzoek laat zien dat deze overwegingen geen hout snijden, aldus een artikel van Harvard Business Review (HBR). Bedrijven, investeerders en de natie zijn altijd beter af als ze op de lange termijn investeren in O&O.

Artikel HBR