Europa: Donkere wolken pakken zich samen boven wetenschap door uitblijven MFK

Europe: Dark clouds take hold over science by failing MFF

Vorige maand bepaalden de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) nog de Europese politieke agenda. Nu, met de coronacrisis die alle aandacht vraagt, komt het doemscenario van geen akkoord steeds dichterbij. Dat zou ook grote gevolgen hebben voor de wetenschap. Artikels van Neth-ER en Science|Business schetsen de ontstane situatie en de mogelijke gevolgen ervan, en wegen de kansen dat er toch nog een oplossing komt. Die zijn klein: alle partijen denken tot nu toe voornamelijk aan zichzelf en lijken nauwelijks bereid elkaar tegemoet te komen. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen schreef afgelopen week een opiniestuk over hoe zij denkt dat Europa zich de komende jaren moet ontwikkelen. Hierin heeft ze het over de noodzaak van het opzetten van een “Marshallplan voor Europa. De kern ervan zou een krachtige nieuwe EU-begroting moeten zijn.”

Artikel Neth-ER

Artikel Science|Business

Opiniestuk Von der Leyen