Europees Parlement wil meer geld voor onderzoek en betere verdeling Oost/West

Europees Parlement wil meer geld voor onderzoek en betere verdeling Oost/West

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement (EP) heeft haar standpunt ingenomen over Horizon Europe. Zowel het rapport over de verordening van rapporteur Dan Nica, als het rapport over het specifiek programma van rapporteur Christian Ehler zijn aangenomen. De Europarlementariërs willen dat het budget van Horizon Europe omhoog gaat van de voorgestelde 83,5 naar 120 miljard euro. En ze willen meer budget voor Oost-Europa, om de innovatiekloof tussen Oost en West te verkleinen. Een artikel van Science|Business waarschuwt voor mogelijke excessen van dit voornemen: extra onderzoeksgeld voor Roemenië zou bijvoorbeeld weggegooid geld zijn. Het land voert een veel te onduidelijk wetenschapsbeleid. Universiteitsorganisatie The Guild is bang dat de Commissie ITRE te veel aan Horizon Europe wil veranderen.

Persbericht EP

Eindrapport Ehler (pdf)

Eindrapport Niva (pdf)

Artikel Science|Business

Nieuwsbericht The Guild