Europese Commissie presenteert klimaatpakket ‘Fit for 55’

Europese Commissie presenteert klimaatpakket ‘Fit for 55’

De Europese Commissie (EC) heeft een pakket voorstellen gelanceerd voor het klimaat-, energie-, grondgebruik-, vervoers- en belastingbeleid van de EU. Met het ‘Fit for 55’-pakket geeft de EC concreet inhoud aan de Green Deal. In de Green Deal werd vastgelegd de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Het Directoraat-Generaal Onderzoek en Innovatie (DG R&I) geeft weer welke onderzoeks‑ en innovatie-acties hiervoor nodig zullen zijn. Op een webinar van het Duitse Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) werd ingegaan op het belang van groene innovaties voor het Europese klimaat‑ en energiebeleid. RaboResearch schreef een rapport over misschien wel het meest opvallende onderdeel van ‘Fit for 55’: de CO2-grensbelasting (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). CBAM moet zorgen voor een gelijk speelveld voor de Europese industrie ten opzichte van de industrie uit de rest van de wereld. Het halen van de 55%-doelstelling zal nog een Herculestaak worden, zegt energie-econoom professor Nebojsa Nakicenovic in een artikel van Science Media Hub. Zes Europese topinvesteerders hebben Cleantech for Europe opgezet om Europese start-ups in groene technologie een impuls te geven.

Nieuwsbericht EC

Webpagina ‘Werk maken van de Europese Green Deal’

Mededeling EC (pdf)

Rapport DG R&I

Videoverslag Bijeenkomst BMBF (YouTube)

Rapport RaboResearch

Artikel Science Media Hub

Website Cleantech for Europe

Nieuwsbericht VLEVA

Artikel de Tijd