Europese onderzoeksruimte moet komend halfjaar grote sprong voorwaarts maken

Europese onderzoeksruimte moet komend halfjaar grote sprong voorwaarts maken

De Europese Onderzoeksruimte (ERA) is al jarenlang een zorgenkindje. Maar daar moet het komende halfjaar verandering in komen. EU-commissaris Mariya Gabriel (Onderzoek en Innovatie) legt momenteel de laatste hand aan een nieuw plan voor de definitieve totstandbrenging van de ERA. Science|Business sprak met haar. Ook het Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU wil grote stappen zetten naar een goed functionerende ERA. Dat schrijft het in een publicatie over de plannen voor Onderwijs, Onderzoek en Innovatie in het komende halfjaar. Het rapport bevat nog veel meer plannen op de genoemde terreinen. Zo willen de Duitsers een Europees netwerk ‘AI made in Europe’ oprichten en een internationaal netwerk voor Groene Waterstof. Het Strategic Forum for International Science & Technology Cooperation (SFIC) stelt in een opinie dat internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie (O&I) met landen buiten de EU sterker moet worden verankerd in nationale en EU-structuren, zoals de ERA.

Artikel Science|Business

Publicatie Duits voorzitterschap (pdf)

Opinie SFIC (pdf)