Europese start-ups doen het steeds beter maar doorgroeien blijft een uitdaging

Europese start-ups doen het steeds beter maar doorgroeien blijft een uitdaging

Steeds meer jonge Europese bedrijven bereiken de status van eenhoorn (unicorn). Ze doen het bovendien in een steeds sneller tempo. Maar veel meer jonge ondernemingen realiseren nog steeds niet hun volledige potentieel. Wat houdt hen tegen en wat kan dat veranderen, vraagt een lang artikel van McKinsey zich af? Een artikel van Sprout vat dat van McKinsey samen. Om alle uitdagingen te overwinnen zou Europa – simpel gezegd – meer op de VS moeten gaan lijken, lijkt McKinsey te suggereren. Regels en beleid zouden meer op elkaar afgestemd moeten worden, zodat startups makkelijker kunnen uitbreiden naar omliggende landen.

Artikel McKinsey

Artikel Sprout